Szkolenia pracownicze -ciekawe kursy dla pracowników online, bądź w firmie


Szkolenia pracownicze

Szkolenia pracownicze -ciekawe kursy dla pracowników online, bądź w firmie

W ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia pracownicze.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jedną z metod rozwoju pracownika są właśnie szkolenia. W ten sposób pracownik może zdobyć nowe kompetencje, które będą dla firmy znaczącym kapitałem.

Zalety szkoleń pracowniczych

Szkolenia mogą organizować nie tylko zewnętrzne firmy szkoleniowe, ale również zasoby wewnętrzne firmy. Tak naprawdę są przydatne w każdej branży, ponieważ dotykają niezwykle szerokiej tematyki.

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego warto dokształcać swoich pracowników oraz inwestować w ich rozwój.

Pracodawcy coraz chętniej inwestują w posiadane zasoby ludzkie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na tworzenie działów HR decyduje się coraz większa liczba firm.

Najpopularniejsze szkolenia dla pracowników

Budowanie ścieżki awansów oraz rozwoju pracowników jest najważniejszym zadaniem takiego działu. Szkolenia pracownicze oczywiście sporo kosztują, ale taka inwestycja powinna w przyszłości przynieść korzyści dla przedsiębiorstwa.

Można śmiało powiedzieć, że pracodawcy chętnie wysyłają swoich podwładnych na szkolenia oraz kursy różnego rodzaju. Ma to pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa oraz dochodowość.

Regulacje dotyczące praw i obowiązków pracowników oraz pracodawcy są zawarte w dziale czwartym kodeksu pracy. Warto mieć na uwadze, że szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe i podstawowe.

Ciekawe szkolenia dla pracowników, a przepisy prawne

Według art. 94 kodeksu pracy organy zatrudniające powinny ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zabezpieczeniem interesów pracodawcy jest art. 103 kodeksu pracy. Jeśli pracownik rozwiąże stosunek pracy przed upływem 3 lat od momentu zakończenia podnoszenia kwalifikacji to pracodawca może wymagać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów.

Szkolenia pracownicze, a kwestie urlopowe

Za czas szkolenia przysługuje pracownikowi urlop szkoleniowy, a jednocześnie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Koszty noclegu, diety oraz przejazdu na szkolenie pokrywa oczywiście pracodawca.

Tego typu świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ są przyznane na podnoszenie kwalifikacji. Wybór szkoleń pracowniczych jest ogromny, dlatego każdy bez większych problemów powinien znaleźć coś dla siebie. Niezbędnym warunkiem rozwoju firmy jest dokształcanie pracowników.

Chodzi przede wszystkim o to, żeby optymalnie wykorzystać dostępne zasoby jednostek. Można wyróżnić szkolenia twarde oraz miękkie. Szkolenia miękkie dotyczą rozwijania umiejętności indywidualnych każdego człowieka.

Stawiają na takie kompetencje jak asertywność, radzenie sobie ze stresem oraz komunikację interpersonalną. Dzięki temu pracownik jest bardziej pewny siebie i wydajny.

Efekty szkolenia

Efekty prawidłowo przeprowadzonego szkolenia są widoczne bardzo szybko. Szkolenia miękkie są kluczowe dla osób zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie.

Szkolenia twarde polegają na przekazywaniu zawodowej oraz specjalistycznej wiedzy. Są to między innymi szkolenia sprzedażowe, marketingowe, finansowe oraz informatyczne.

Grupy szkoleniowe nie powinny być zbyt duże, ponieważ wtedy ciężko jest się skupić.

W czasie warsztatów liczy się aktywne uczestnictwo i zaangażowanie pracowników.

Organizowanie szkoleń pracowniczych

Grupy szkoleniowe nie powinny liczyć więcej niż 15 osób.

Należy pamiętać, że jedną z najbardziej wydajnych form szkoleniowych są warsztaty.

Pod nadzorem prowadzącego wypracowywany jest „jakiś wytwór”, fragment celu takiego kursu, który w przyszłości ma rozwinąć umiejętności pracowników w danej dziedzinie. Bardziej liczne grupy uczestniczą w kursach, które składają się zarówno z części teoretycznej oraz praktycznej.

Po ukończonym kursie uczestnicy zazwyczaj zdają egzamin, a później otrzymują certyfikat. Warto pamiętać, że obszarów akademickich najczęściej dotykają seminaria. Wiedzę przekazują zazwyczaj osoby uczone z dużym doświadczeniem i bagażem życiowym.

Wiedza praktyczna

W czasie konferencji uczestnicy mogą się wzajemnie wymieniać uwagami oraz spostrzeżeniami.

W ten sposób może się rozwinąć naprawdę ciekawa dyskusja.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników?

Warto inwestować pieniądze w szkolenia pracownicze, ponieważ będzie to miało bezpośrednie przełożenie na sukces biznesu.

Szkolenia otwarte nie muszą być dostosowane do specyfiki grup szkoleniowych.

W takim szkoleniu biorą udział osoby z różnych branż, firm oraz miast.

Umożliwia to szersze spojrzenie na daną problematykę oraz zdobycie cennego doświadczenia.

Jedną z najlepszych metod rozwoju firmy są szkolenia. Wykwalifikowani pracownicy są prawdziwym skarbem dla przedsiębiorstwa.

Szkolenia pracownicze mają bezpośredni wpływ na rozwój Twojej firmy

Gwarancją świadczenia usług najwyższej jakości jest dobrze wykształcona kadra pracownicza.

W ten sposób można także kreować pozytywny wizerunek firmy na rynku. Podczas poszukiwania pracy niezwykle ważna jest samorealizacja zawodowa.

Szkolenia pracowników znacząco zmniejszają ryzyko powstawania konfliktów między zatrudnionymi.

W czasie szkolenia można zdobyć wiedzę, której niestety nie znajdziemy nigdzie innej.

Taka wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków. Ważne jest nie tylko poszerzanie wiedzy teoretycznej, ale również szlifowanie umiejętności praktycznych.

Trzeba pamiętać, że wiedza niestety ulega przedawnieniu, ponieważ przepisy zmieniają się systematycznie. W zmiennych warunkach zewnętrznych trzeba inwestować w kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.

metody płatności za kurs
×