Doradztwo strategiczne firmy i przedsiębiorcy


Doradztwo strategiczne firmy i przedsiębiorcy

Doradztwo strategiczne firmy i przedsiębiorcy

Kierowanie firmą, nawet jeśli jest to przedsiębiorstwo o niewielkich rozmiarach, nie jest łatwą sprawą. Wymaga podejmowania szeregu ważnych decyzji biznesowych, od których czasem zależy być albo nie być firmy.

Egzystowanie przedsiębiorstwa na rynku to nie tylko dobra jakość produktów, ale także znajomość najnowszych trendów i potrzeb klientów, umiejętności analityczne, decyzje inwestycyjne, komunikacja, kontrola, prowadzenie rozliczeń finansowych oraz wiele innych obszarów zainteresowań.

Spójne działanie tych wszystkich aspektów determinuje sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy.

Osoby decyzyjne jak np. kadry menadżerskie muszą zatem często korzystać z opinii doradców specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach związanych z pracą w danym zakładzie.

Doradztwo strategiczne jest powszechną formą pomocy w przedsiębiorstwach.

Na czym dokładnie polega i czym się charakteryzuje?

Co to jet doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne to rzetelne wsparcie szczebli zarządzania przedsiębiorstwem w celu wdrażania optymalnych kierunków działania w zakresie finansowym, społecznym, rynkowym czy środowiskowym.

To fachowa pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z dalszymi strategiami rozwojowymi firm.

Dzięki takiej formie wsparcia można zaplanować działania, przewidzieć konsekwencje tych działań oraz usprawnić pracę przedsiębiorstwa w aspekcie długofalowym.

Na co musi zwracać uwagę doradca strategiczny?

Doradztwo musi brać pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, społeczne, polityczne bądź gospodarcze.

Tylko wówczas będzie w pełni efektywne. Istotne jest ujednolicenie działań i podporządkowanie ich najważniejszym celom przedsiębiorstwa.

Cele strategiczne, operacyjne i taktyczne

Wyznacza się cele strategiczne, operacyjne i taktyczne. Doradztwo łączy się ze strategią CRS, czyli strategią odpowiedzialności społecznej.

Może również korzystać z innych strategii takich jak: strategia dywersyfikacji, strategia integracji poziomej, strategia HR, etc.

Społeczna odpowiedzialność

CRS, czyli odpowiedzialność społeczna opiera się na takich filarach, jak: trendy społeczne, gospodarcze lub technologiczne, normy i zachowania społeczne, uwarunkowania demograficzne, itp.

Strategia odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Strategia odpowiedzialnego prowadzenia biznesu polega np. na uwzględnianiu interesów różnych grup społecznych.

Może chodzić też o aspekty środowiskowe, gdy firma chce np. produkować towary w sposób ekologiczny lub ograniczyć emisję szkodliwych substancji w procesach produkcyjnych.

Pamięć o istotnych społecznie kwestiach znacznie poprawia wizerunek firmy w oczach odbiorców.

Strategia dywersyfikacji

Strategia dywersyfikacji polega na niwelowaniu ryzyka w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez wprowadzanie produktów lub usług o bardzo zróżnicowanym charakterze, czyli uniwersalnych, trafiających do szerszych grup klientów.

Dywersyfikację można prowadzić według własnych pomysłów lub też w wyniku wykupienia patentów innych na zasadzie know – how, czyli gotowych rozwiązań. Dywersyfikacja może zachodzić w związku z fuzją firm bądź wykupowaniem innych przedsiębiorstw z dobrodziejstwem inwentarza.

Gdy kilka firm łączy swe siły w zakresie fuzji tych samych produktów i ich wytwarzania mówimy o strategii integracji poziomej.

Strategia integracji pionowej

Z kolei strategia integracji pionowej zachodzi, gdy firma nadrzędna kontroluje poszczególne elementy łańcucha dostaw, np. dystrybutorów czy dostawców.

Strategia HR

Strategia HR to z kolei takie zarządzanie zasobami ludzkimi, by jak najefektywniej wdrożyć cele i kierunki działania przyjęte dla danego przedsiębiorstwa.

Ważne jest np. dbanie o dobre samopoczucie i komfort pracowników.

Należy też poszerzać ich aktualną wiedzę, gdyż rynek dynamicznie się zmienia, więc w tym celu organizuje się odpowiednie szkolenia i kursy dla kadry pracowniczej.

Strategia kaizen

Jedną z popularnych ostatnimi czasy strategii dla firm jest również strategia o nazwie Kaizen, co z języka japońskiego tłumaczy się jako „zmianę na lepsze”.

Strategia polega na jednoczesnym zwiększeniu efektywności firmy przy zmniejszeniu kosztów. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez zastosowanie kilku prostych rozwiązań.

Jednym z nich jest wyspecjalizowana w każdym zakresie kadra, ponieważ w takim zespole jeden pracownik może z powodzeniem wykonywać zróżnicowane zadania lub skutecznie zastępować innych pracowników, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo w strategii Kaizen dąży się do wyeliminowania działań zbędnych, które nie przynoszą większych korzyści na rzecz tych, które są absolutnie niezbędne i determinują pozytywne funkcjonowanie firmy.

Strategia Kaizen opiera się na bardzo rozbudowanym i fachowym doradztwie strategicznym oraz inwestycyjnym.

Korzystanie z pomocy niezależnego doradcy z zewnątrz daje przedsiębiorcy świeże i obiektywne spojrzenie na problemy, z którymi zmaga się jego firma.

Osoby trzecie w doradztwie strategicznym

Osoby spoza firmy potrafią zauważyć detale, które mogą przeoczyć jej pracownicy. Ekspert w dziedzinie doradztwa może bezbłędnie ocenić sytuację przedsiębiorstwa a w razie potrzeby wdrożyć odpowiedni plan naprawczy.

Celem korzystania z takiej formy pomocy jest usprawnienie pracy firmy, podniesienie jej pozycji na tle konkurencji oraz zwiększenie zysków.

Zewnętrzny ekspert może pomóc zastosować nowoczesne technologie i rozwiązania, które do tej pory wzbudzały w przedsiębiorcy strach lub wydawały się zbyt śmiałe.

Doradztwo strategiczne podsumowanie

Doradztwo strategiczne przydaje się zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, gdy firma stoi na granicy upadku lub nie potrafi przez dłuższy czas wyjść z kłopotów.

Wiele przedsiębiorstw potrzebowało pomocy w dobie pandemii, która pozbawiła je nierzadko możliwości zarobkowania.

metody płatności za kurs
×