Doradztwo definicja -co to znaczy? 10x swój biznes


Doradztwo definicja

Doradztwo definicja i to jak rozumieć to pojęcie

Usługi doradcze to pojęcie o bardzo obszernym znaczeniu. „Doradztwo” stanowi określenie, które odnosi się do wielu rodzajów usług doradczych.

Można zaliczyć do nich np. usługi prawne, finansowe, biznesowe, zawodowe czy też gospodarcze. W zależności od typu świadczonego doradztwa, różne usługi będą wchodziły w jego zakres. W związku z tym trudno stworzyć uniwersalną definicję doradztwa, które będzie odnosiła się do każdego rodzaju świadczonych usług.

Doradztwo definicja słownika języka polskiego PWN: „doradzać”, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych porad, zaleceń, np. finansowych, czy ekonomicznych.

Doradztwo podatkowe – jak zdefiniować?

Ogólnie rzecz biorąc, pod pojęciem doradztwa kryje się zbiór specjalistycznych porad dotyczących danej dziedziny. W przypadku doradztwa podatkowego, istnieje możliwość posiłkowania się ustawą o doradztwie podatkowym, w której w jasny sposób zdefiniowano czynności obejmujące doradztwo podatkowe.

Niestety w przypadku innych form doradztwa, nie istnieją definicje ustawowe.

Doradca – jakie problemy powinien rozwiązywać?

Z racji tego, że istnieje szereg różnego rodzaju usług doradczych, warto zastanowić się nad znalezieniem dla nich wspólnej płaszczyzny. W przypadku każdej usługi doradczej, najważniejszym kryterium określającym jej jakość jest rezultat końcowy. W związku z tym, na jaki efekt należy liczyć po skorzystaniu z usługi?

Osoba, która korzysta z usługi doradztwa z reguły szuka odpowiedzi na pytania, które ją nurtują. W związku z tym, doradca powinien przygotować szereg materiałów, w których znajdzie rozwiązanie lub wyjaśnienie problemu. Dane zebrane przez doradcę powinny obejmować.

  1. Diagnozę sytuacji lub problemy, z którym boryka się klient..
  2. Lokalizację zagrożenia.
  3. Metody całkowitego uniknięcia strat, lub jego zminimalizowania.
  4. Szczegóły rozwiązania danego problemu, czyli tzw. plan naprawczy.
  5. Wdrożenie konkretnych rozwiązań.
  6. Zakończenie całego procesu doradztwa.

Doradztwo w interesach – Konsulting

„Konsulting” jest słowem używanym, jako synonim szeroko pojętej usługi doradztwa. Umowa konsultingowa, to umowa którą zawiera się pomiędzy podmiotem zlecającym (klientem) i konsultantem, czyli osobą wykwalifikowaną w dziedzinie rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z organizacją, metodami i procedurami prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta.

Należy pamiętać, że w przypadku takiej umowy to klient posiada uprawnienia decyzyjne, a konsultant może jedynie sugerować poszczególne rozwiązania.

Charakterystyczne cechy umowy konsultingowej

Cechą charakterystyczną takiej umowy jest świadczenie usług doradczych w oparciu o zasadę wzajemnego zaufania oraz współpracy stron, która powinna cechować się obiektywizmem, dyskrecją oraz neutralnością. Taka forma doradztwa to definicja konsultingu sensu stricte.

Istnieje również konsulting wykonawczy, który stanowi formę doradztwa polegającą na wdrażaniu zaleceń przez firmę konsultingową w przedsiębiorstwie klienta.

Umowa konsultingowa zawsze zobowiązuje dwie strony. Nie jest to umowa uregulowana w kodeksie cywilnym. Zazwyczaj zawiera ona klauzule lojalnościowe, z uwagi na to że opiera się ona na zasadach wzajemnego zaufania. Ponadto zwykle zawiera też klauzule, które zabraniają udostępniania przez przedsiębiorcę informacji zawartych w ekspertyzie doradcy.

Umowa konsultingowa jest umową o charakterze ściśle doradczym, co oznacza że jest ona umową starannego działania, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu. W wyjątkowych przypadkach może być ona potraktowana przez obie strony jako umowa rezultatu i oparta na przepisach, które regulują umowę o dzieło, jeśli na konsultanta zostanie nałożony obowiązek wcielenia wyników ekspertyzy w życie.

O tym, czy dana umowa stanowi umowę starannego działania czy umowę rezultatu decyduje treść umowy zawartej pomiędzy klientem i konsultantem.

Usługi doradcze – podsumowanie

Jak widać stworzenie jednej uniwersalnej definicji dla wszystkich form doradztwa jest rzeczą niemalże niemożliwą. Jeśli wpiszemy w przeglądarkę hasło „doradztwo definicja” możemy natknąć się na definicję wielu różnych rodzajów doradztwa, w zależności od konkretnej dziedziny. Niemniej jednak, usługi konsultingowe cieszą się wielkim uznaniem wśród osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

metody płatności za kurs
×